hurtig

Hvor mye koster et “lån per minuttet”?

Når det gjelder forbrukslån er det først og fremst viktig å være klar over hvordan rentemarkedet ser ut. Vi nevnte at banken ikke krever pantelån på disse lånene. Konsekvensen av dette er at usikrede lån utgjør en større risiko for utlåner. Denne risikoen gjenspeiles i renten du tilbys i søknaden din.

Videre har tilbakebetalingstiden og lånebeløpet stor innvirkning på de totale kostnadene for et usikret lån. Du kan si at jo mindre du låner og kortere tilbakebetalingstid på lånet, jo høyere er renten. Dette betyr imidlertid ikke at de totale kostnadene vil være størst. Hvis du låner et lite lån, kan du i teorien være like bra som et lån per måned. Minutt fordi lånebeløpet er lite og behandlingstiden derfor er kort. La oss si at du låner 1000 kroner over 3 måneder. Du kan møte med en rente på opptil 200% – men dette er en årlig rente. Den totale kostnaden for lånet vil derfor ikke overstige 1500 kr + eventuelle gebyrer.